नेपालमा नीतिगत तहका अधिकांश व्यक्तिहरु अहिले सम्म पहाडी मुलका नै छन्। जसले गर्दा आफ्ना नीतिगत निर्णय तथा योजनाहरु पनि आफैले भोगेका वा अनुभव गरेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारेर तय गर्ने देखिदै आएको छ ।

Read Niti Blog here