नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले अहिले उपलब्ध युवा जनसंख्याबाट यथाशीघ्र यथाशक्य लाभ लिने दिशामा पहल थालिहाल्नुपर्छ ।

Read Niti Blog here.